รับสมัครด่วน
Oct 22, 2021

ผู้ช่วยจัดซื้อ

pin location
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ติดต่อจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน และวัสดุต่างๆ ที่ใช่ภายในบริษัทฯ ตามที่มีการขอซื้อจากแผนกต่างๆ ในบริษัท - ติดต่อจัดจ้างผู้รับเหมา หรือแรงงานภายนอกในการทำโครงการ และงานต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรที่ทำการขอซื้อเพื่อทบทวน และตรวจสอบความต้ิงการของผู้ขอซื้อ หรือผู้ทำโครงการให้ถูกต้อง - จัดหา และนำข้อมูลของผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแต่ละรายมาเปรียบเทียบ ทั้งด้านคุณสมบัติของสินค้า หรือความสามารถในการรับงาน ราคาสินค้า หรือค่าจ้าง การส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน - ทำการคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่บริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อเสนอผู้จัดการฝ่ายจัดหา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการอนุมัติสั่งซื้อ - ออกใบสั่งซื้อ หรือทำสัญญาว่าจ้าง หรือสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเป็นหลักฐานส่งมอบให้แก่ลูกค้า และทางแผนกบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อ - ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน, หรือพนักงานสโตร์ เพื่อทำการจัดเก็บเข้าคลังสินค้าหรือ เพื่อนำไปใช้งาน - ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก, องค์กรรัฐ หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย - มีหน้าที่ในการร่วมจัดทำ บันทึก และปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (FSSC22000,GMP/HACCP,ISO22000,ISO9001,ISO14001,ISO45001 และ RSPO(IP/SG/MB) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 3. สามารถฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft word, Microsoft Power Point ได้
 5. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/มีความละเอียดรอบคอบ/การสังเกต/การประสานงาน
 7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน/นอกองค์กร
 8. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองราคา และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 9. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร และเครื่องยนต์
 • ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน LINE
  ฝ่ายสรรหา
  บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  LINE ID: 0632963334
  Khu Bang Luang Lat Lum Kaeo Pathum Thani