รับสมัครด่วน
Apr 30, 2021

Human Resources & Safety officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bangchan Industrial Estate Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
-สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสรรหาว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งในส่วนที่ Bevpro Asia ดำเนินการเอง และประสานงานกับ HR ของไทยน้ำทิพย์ -จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตามแผนที่กำหนด รวมถึงจัดทำสื่อต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานด้านข้อมูลพนักงาน เช่น โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ลาออกกับต้นสังกัดและ HR ของไทยน้ำทิพย์ -ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกอบรมภายในและภายนอกกับ HRD ไทยน้ำทิพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบงานปฏิบัติการด้านสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ -รับผิดชอบงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล -จัดเตรียมการจัดประชุม JCC และคณะกรรมการสวัสดิการและจัดทำรายงานการประชุม -จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ และจัดทำประกาศบริษัทฯ และสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงรับผิดชอบบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ -สนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยและงานบริหารทั่วไป (Admin) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ได้แก่ 1รับเรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ และประสานงานกับหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นในบริษัทฯ เพื่อสามารถดูแลพนักงานให้ได้รับความปลอดภัยและ/หรือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของ และเอกสารหรือข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินการได้ตามแผนฉุกเฉินทางด้านความปลอดภัยที่ได้มีการกำหนดไว้ 2รับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน 3ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลให้อุปกรณ์สำนักงาน และสถานที่ต่างๆ ในบริษัทฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4 ดูแลการให้บริการห้องพยาบาล และจ่ายยาสามัญฯ แก่พนักงาน -สนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยในกรณีอื่นๆ ได้แก่ 1จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย 2การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนในรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
 3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการสมัคร
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now)
 • ติดต่อ
  ทีมงานสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
  59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  Min Buri Min Buri Bangkok 10510
  โทรศัพท์ : 02-548-1111ต่อ1123,1193, 063-474-4175,091-119-3004
  อีเมล : bevpro_34@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-548-1000
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  Min Buri Min Buri Bangkok
  วิธีการเดินทาง
  สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้