รับสมัครด่วน
Nov 22, 2021

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประจำฟรีตหนองแค จ.สระบุรี)

pin location
pin location

Nong Khae, Saraburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ออกแบบกลยุทธ์และช่องทางในการสรรหาแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสรรหาตำแหน่งงานที่ต้นสังกัดต้องการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ - จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชา และคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ - ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงาน เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความรับผิดชอบหลักและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหา - สามารถคิดค้นและระบุแนวทางและช่องทางการสรรหาที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่หายากหรือวิกฤตได้ - สามารถดำเนินการคัดกรองประวัติผู้สมัครและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Pre Screen) - เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลการรับสมัครที่ตนเองรับผิดชอบ - ตรวจสอบประกาศรับสมัครงานภายในและภายนอก ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำรายงานต่างๆ - งาน Education Recruitment (ทวิภาคี) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. อายุ 22-26 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  6. มีทัศนคติดี ทำงานเชิงรุก
  7. มีทักษะการ Presentation, การสื่อสาร, การประสานงาน ในระดับดีมาก
  8. มี Service Mind
  9. สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (เป็นครั้งคราว)
  10. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Nong Khae Nong Khae Saraburi