Jun 25, 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ประจำบางกะดี ปทุมธานี

pin locationLocation
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ประจำบ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด E-Commerce ทำแคมเปญออนไลน์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย วางแผนพยากรณ์ วิเคราะห์ และติดตามผลการขายช่องทางออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 1. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด E-Commerce ทำแคมเปญออนไลน์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายทาง E-Commerce ใน Platform ของบริษัทฯ, Marketplace หรือ E-Commerce Platform อื่นๆ 2. วางแผนพยากรณ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อแผนกิจกรรมและโครงสร้างราคา โปรโมชั่นจากเว็ปไซต์ของคู่แข่ง 3. วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ 4. สร้างแคมเปญและโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อขายในช่องทางขายออนไลน์ E-Commerce 5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SEO SEM/PPC เป็นต้น 6. บริหารการขายและรายจ่ายเพื่อควบคุมกำไรขาดทุนให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท 7. บริหารสินค้าแต่ละ SKU ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายช่องทาง Online 8. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แคมเปญคาดการณ์การขายในอนาคต 9. จัดทำรายงานการขายเป็น รายสัปดาห์ / รายเดือน / รายไตรมาส และรายปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายตาม SKU ที่ขายดีที่สุด 10. ตรวจสอบงานด้าน Artwork ที่เกี่ยวข้องกับงานขายออนไลน์ E-Commerce 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจออนไลน์ทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการสร้างแคมเปญออนไลน์
  4. สามารถใช้ระบบออนไลน์แพลตฟอร์มในรูปแบบการค้าได้ เช่น สมัครร้านค้าออนไลน์ จัดการระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆ (Facebook, Shopee, Lazada, JD Central)
  5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาช่องทางออนไลน์
  6. สามารถทำเคมเปญหรือกิจกรรมและสร้างสรรค์ Content และช่องทางออนไลน์ เช่น Website, Facebook, Instagram, Twitter, Line OA เป็นต้น
  7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้ หากใช้ Adobe Photoshop หรือ IIIustrator ได้
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  9. มีภาวะผู้นำ, มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ, มนุษยสัมพันธ์ดี, กล้าแสดงออก, คล่องแคล่ว
How to apply
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10:00 น.-12:00 น. รอบบ่าย 13:00 น.-16:00 น.
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : mbk-center14_615@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
LINE ID: @mbkcareer
Location
ประจำบ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company