JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 26, 2022

Project Development ( Solar Rooftop)

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-ศึกษาและวิเคราะห์สถานที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งเลือกจากผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ประเมินและคำนวณมูลค่าโครงการและวางแผนสำหรับดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน -ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ -ดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้เป็นไปตามแผนงานโดยรวม เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯและหรือสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ -ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่างๆทั้งช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าและหลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จสิ้น พร้อมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่และหรือรูปแบบโมเดลโรงไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้และหรือพัฒนาโครงการของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น Smart Grid, P2P ฯลฯ
Qualifications
  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งในและต่างประเทศ
  4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
  5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  6. สามารถขับรถยนต์มีอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ : 02-242-5883-4 โรงงาน : 02-985-2250-3
Contacts
คุณเอกภพ จุมพลหล้า
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. : 02-242-5884
Email : gunkul_212@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Directions
สำนักงานใหญ่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) BTS ลงสถานีอารีย์ ตึกอยู่ข้างปั้ม Esso (ถ้านำรถยนต์มา จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัครงานจะต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้เอง โดยคิดชม.ละ 50.-บาท ) โรงงาน : บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 1.ทางถนนราชพฤกษ์ ➢เข้าถนนสวนผัก (มายังสวนผัก32>วัดบางไกรใน) ➢เข้าซอย Home Work (มาวัดบางไกรใน) - นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา 25 บาท 2.ทางถนนกาญจนา ➢เข้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (มาวัดบางไกรใน) - นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 20 บาท 3.ถนนบรมราชชนนี ➢เข้าถนนราชพฤกษ์ (ตามข้อ1) ➢เข้าทางวัดชัยพฤกษ์ (มายังสวนผัก32>วัดบางไกรใน) - นั่งรถสองแถว(ป้ายสวนผัก)มาลงซอยสวนผัก 32 > ต่อมอไซด์รับจ้าง 15 บาท(กรณีนั่งสองแถวป้ายเทพศิรินทร์ / ศรีประวัติ /วัดบางไกรใน จะผ่านหน้าบริษัทแต่รถมีจำนวนน้อย) - นังมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากหน้าปากทางวัดชัยพฤกษ์ 50 บาท
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company