Jul 23, 2021

ช่างเทคนิค บางพลี

pin location
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary icon
salary iconวุฒิ ปวส. 11,120+ค่าประสบการณ์900+เบี้ยขยัน300 วุฒิ ปวช.10,608+ ค่าประสบการณ์900+เบี้ยขยัน300
number of positions icon
number of positions iconคุณวุฒิ ปวช . ปวส . หลายอัตรา
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  1. เพศชาย มีอายุระหว่าง 22 - 35 ปีบริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย
  3. วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  6. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
  7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดและไม่ติดยาเสพติด
  8. พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์
  10. ถ้ามีประสบการณ์งานด้านงานช่าง ตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งอีเมล์ totosteam.hr@gmail.com - สมัครผ่านทาง Jobthai - สมัครงานผ่าน www.tot-os.co.th - เดินทางมายื่นเอกสารเองที่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด อาคาร 6 ชั้น 3 ติดต่อ 02-575-7782-3
คุณณวิชวรรณ ชัยสนธิรัตน์
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร 6 ชั้น 3)
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
ชุมสายโทรศัพท์ ทีโอที บางพลี ตรงข้ามบุญถาวร
Bang Phli Samut Prakan