JobThai
Jun 23, 2022

Research & Development Engineer

pin location
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• จัดทำการปรับปรุงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า • จัดทำการปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อการลดต้นทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ • ทำการติดตามและสนับสนุนการผลิตสายไฟฟ้า • ดำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตและพิจารณาปรับรุงวัตถุดิบ • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  3. TOEIC SCORE 550
  4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครผ่าน Jobthai
คุณนิพัทธ์ คุณภิญญาพัชญ์
บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชั้น21 อาคาร โอ-เนส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
: 02-653-2550 ext.397, 325
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan