JobThai
Sep 29, 2022

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(รับสมัครด่วน)

pin locationLocation
pin location

Ao Luek, Krabi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปฎิบัติงานที่รับมอบหมายตามแผนงานประจำวัน ให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ใช้อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.เข้าดำเนินการแก้ไขงานซ่อมฉุกเฉิน (Break Down) โดยด่วนให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดสามารถเดินเครื่องได้ปกติ เต็มประสิทธิภาพ 4.ทดสอบเครื่องจักรทุกครั้งหลังการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 5.อยู่ซ่อมเครื่องจักรที่ซ่อมต่อเนื่อง (OT) จนเสร็จเรียบร้อย เคลียร์หน้างานหลังการซ่อม เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ ทำความสะอาดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 6.เข้าฝึกอบรม พัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้สามารถปิฎิบัติงานในทักษะสูงได้ 7.ในขณะทำการซ่อมพบชิ้นส่วนอื่นชำรุด ให้แจ้งหัวหน้าทราบทุกครั้งเพื่อช่วยแก้ไข 8.ลงมือปฎิบัติ กิจกรรม 5ส TPM พื้นที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 9.ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ โดยหัวหน้าแผนกเป็นผู้สั่งการ 10.ปฎิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มใจ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด และปลอดภัย 11.ปฎิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขางานเชื่อม ,สาขางานซ่อมบำรุง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ งานเชื่อม,งานซ่อมบำรุง 1 ปี
How to apply
- สมัครงานได้ที่บริษัทฯ - ส่งแบบฟอร์มสมัครงานทางไปรษณีย์ - ส่งประวัติมาทาง E-mail
Contacts
คุณศิริพร
บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
33/4หมู่ที่2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ
Na Nuea Ao Luek Krabi 81110
Tel. : 075-819-485 ต่อ 33,43 หรือ 081-893-2664
Email : siamoils_56@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 075-819-486
Location
Na Nuea Ao Luek Krabi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company