รับสมัครด่วน
Oct 22, 2021

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (รายวัน)

pin locationworkLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconsalary
salary icon331 บาทต่อวัน
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon4 อัตรา
shortcutApply
Job Descriptions
1. รับเข้า / จัดเรียงสินค้าและวัตถุดิบ ให้ตรงตามหมวดหมู่และมาตรฐานการจัดวางสินค้า 2. จัดหา/เตรียมสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้องตามใบเบิก/ใบจอง และใบจัดเตรียมวัตถุดิบ 3. ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 4. บันทึกข้อมูลการรับเข้า เบิกจ่าย สินค้าและวัตถุดิบประจำวัน 5. ตรวจนับสต๊อก 6. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO9001 , ISO14001 , มอก. , 5ส. เป็นต้น 7. ดูแลรับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายตามกิจกรรม 5ส. 8. บันทึกใบตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร/เครื่องมือประจำวัน 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป
  3. ม.3 ขึ้นไป
How to apply
1. กรณีมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า 2. ส่งใบสมัคร ที่ E-mail 3. ส่งจดหมาย รูปถ่าย พร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 4. สมัครผ่าน JobThai ***บริษัทฯ พิจารณาใบสมัคร ที่มีรูปถ่ายเท่านั้น***
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
4, 95-96 หมู่6 ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-825-090-100 Ext.272
Email : permsin_107@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-825-081
Location
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.