JobThai
Jan 21, 2022

หัวหน้างานแผนกผลิตน้ำมัน (โรงงานปู่เจ้า)

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการเดินเครื่องจักรของแผนกผลิตน้ำมันให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมทั้งแจ้งซ่อมและสร้าง 6. รายงานปัญหาที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขและการป้องกัน 7. สรุปผลการทำงานของแผนก ยอดกำลังการผลิต และจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน เดือน ปี 8. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) 9. จัดทำ วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและหาวิธีการแก้ไขปัญหา KPI ของแผนกผลิตน้ำมัน 10. จัดทำระบบ GMP,HACCP,ISO 9001,ISO 14001,BRC และระบบอื่นๆ ที่บริษัทจัดทำ 11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง
 2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. การอ่านแบบเครื่องจักร
 5. พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถเข้ากะได้
 7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการประสานงาน มีการพัฒนาตนเอง
 8. มีการควบคุมและติดตามงาน มีความละเอียดรอบคอบ
How to apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply now)
 • ส่งใบสมัครมาที่ E-mail
 • สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน หรือส่งจดหมายพร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงานและหลักฐานการสมัครงาน มาตามที่อยู่บริษัท
 • Contacts
  ศุภลักษณ์ บรรลือศักดิ์
  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
  Tel. : 02-394-0536-7 ต่อ 2019
  Email : hrthaiedibleoil14_95@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-249-4914
  Location
  Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company