Jul 29, 2021

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมพัฒนากระบวนการ(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

pin locationLocation
pin location

Ban Sang, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนและควบคุมการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรืองานโครงการตามที่รับมอบหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.ควบคุมดูแล ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน ให้มีผลสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างสูงสุด 3.นำเสนอแนวคิดสำหรับการปรับปรุงพัฒนา นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีตามแนวทางออโตเมชั่น (Automation System) มาใช้ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถในการแข่งขัน 5.วางแผนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและร่วมหาวิธีการควบคุมต้นทุน การกำจัดข้อผิดพลาด การสูญเสีย ความสิ้นเปลืองในกระบวนการ ร่วมกับแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม 6.กำกับ ดูแล ความปลอดภัยของงานระบบวิศวกรรม และบริหารงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ให้สอดคล้องนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7.ให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูลทางวิศวกรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ
Qualifications
 1. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ,อิเลคทรอนิคส์ ,คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในงาน หรือภาคการผลิต อย่างน้อย 7 ปี
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจศึกษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 4. ปฏิบัติงานที่โรงงาน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (ผ่านทดลองงานสามารถหยุดงานเสาร์เว้นเสาร์) ,มีหอพักพนักงาน และค่าเดินทาง
 6. สอบถามเพิ่มเติม โทร 037 239239 ต่อ 2700
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ข้อแนะนำในการสมัครงาน :
 • ผู้สมัครงานที่ใช้วิธีการแนบไฟล์ประวัติการสมัครงานส่งมายังบริษัท กรุณาระบุชื่อตำแหน่งงานที่สมัครเป็นหัวข้ออีเมล เพื่อความสะดวกในการคัดกรองประวัติ (มิฉะนั้นบริษัทอาจจะไม่ได้รับข้อมูลสมัครงานของท่าน)
 • โปรดระบุตำแหน่งงาน และพื้นที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
 • Contacts
  นายภีมพล สวัสดิ์แก้ว
  กลุ่มธุรกิจ TCP / บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
  39 ม.13 ถ.บางขนาก-บ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
  Tel. : 037239239 ต่อ 2700
  Email : redbullextra14_314@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Bang Taen Ban Sang Prachin Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company