รับสมัครด่วน
Sep 23, 2021

Quality Assurance(QA)

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon20,000 ขึ้นไป หรือตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลประกันคุณภาพของสินค้ากลุ่มอาหารเปียกให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพสินค้า 3. รับผิดชอบการสุ่มและตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำวัน 4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO GMP&HACCP BRC FSSC 5. รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพจากลูกค้า 6. สรุปปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข 7. ตอบกลับปัญหา CAR, complain , ลูกค้า เป็นภาษาอังกฤษ 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตาม(Audit)อย่างน้อย 3 ปี
  3. ถ้ามีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO , GMP &HACCP BRC FSSC
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแปล และเขียน ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานเช่น Excel ได้ในระดับดี
  7. มีวินัย ความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ ทักทักษะการสื่อสารที่ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณศิตา พันธ์ยัง,คุณปัณธพร แสงไซ
Perfect Companion Group Co., Ltd.
169,171,172 หมู่ 16
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 02-706-0480-90
Email : perfectcomp_118@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company