รับสมัครด่วน
Jul 26, 2021

PSE วิศวกรจัดซื้อ

pin locationLocation
pin location

Hat Yai, Songkhla

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบในการวางแผนการจัดซื้อ และส่งมอบสินค้า 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดจัดซื้อ และการบริหารคลังสินค้า 3. ดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการบริหารคลังสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านจัดซื้อ และการบริหารคลังสินค้า และการควบคุมการส่งสินค้า 5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหรือลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 6. สนับสนุนและควบคุมการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 7. การบริหารงานบุคคล : ปฏิบัติและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่งของบริษัท อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่จัดหา หรือจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 8. มีหน้าที่สอบสวนและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ดำเนินการเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. 23 ปีชึ้นไป
  2. เพศชาย , หญิง
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3 ปี หรือกรณีวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามสาขาที่กำหนดจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้เรื่องวัตถุและราคาตามท้องตลาดและความสามารถในงานทางด้านการจัดซื้อ
  5. มีทักษะในการเจรจา และทักษะในการประเมินความเสี่ยง
  6. มีทักษะทางด้านการบังคับบัญชา การควบคุมงาน การติดตาม เพื่อให้ได้งานที่บรรลุเป้าหมาย
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  9. มีความอดทน สู้งาน และ สามารถรับแรงกดดันได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ช่องทางด่วน Link https://signin.eunite.com/eunite/redirect/RedirectServletCentral?s=V2&accid=STAI&rec=AR_AppForm& - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆทางอีเมล Jobs@sritranggroup.com - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อาคารศรีตรัง เลขที่ 10 ซ.10 ถ.เพชรเกษม
Hat Yai Hat Yai Songkhla 90110
Tel. : ศรีตรังโกลฟส์ 074-471-471 , สำนักงานใหญ่ 074-344-663
Email : sritranggroup_713@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Hat Yai Hat Yai Songkhla
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.