Jul 26, 2021

Business Consultant Officer ประจำพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

pin location
pin location

Surat Thani

salary icon
salary icon20,000++
number of positions icon
number of positions icon1
- พนักงานประจำ ทำงานพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ดูแลพื้นที่ จังหวัดชุมพร, ระนอง และกระบี่ - ดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาธุรกิจของลูกค้าและสภาพตลาด โดยศึกษาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัท - เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า โดยการนำเสนอ Solution ผ่าน Product and Service ของบริษัท เช่น กลุ่ม Product Air Time, Cloud, Data Center, Cyber Security, IoT (Internet of Things), ICT, Corporate Internet and Digital Marketing - เข้าพบลูกค้าเพื่อติดตามผลของงานขาย รวมทั้งการบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
  3. มีประสบการณ์ในการขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยเฉพาะหากเป็นการขายลูกค้ากลุ่มองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ และ Service Mind
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail : applyjob@ais.co.th - เข้า Link : www.ais.co.th/applyjob เอกสารสมัครงาน - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
คุณปิยนาถ, คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล)
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
LINE ID: hraissouth2020
Surat Thani