Dec 3, 2021

เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Phra Khanong, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000 THB.
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.รับนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดซื้อจากผู้บริหาร กำหนดเป้าหมายของส่วนงานจัดซื้อ 2.กำหนดแผนการทำงานในส่วนงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายผลิตและเป้าหมายของบริษัท 3.วางแผน จัดการและควบคุมกระบวนการจัดซื้อทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ประสานงานกับส่วนงานวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายเมอร์ชานไดส์ และ แผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองและปัจจัยการผลิตต่างๆ 5.ตรวจสอบสถานะและจำนวนวัตถุดิบคงเหลือจากแผนกคลังวัตถุดิบเพื่อใช้ประมาณการและคำนวนหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม 6.ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองและปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมถึงการจ้างเหมาช่วงเพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในกรณีที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปตามแผนความต้องการวัตถุดิบ(Material Requirement Planning :MRP)ตามจำนวนคำสั่งผลิต(Making Order)และตารางการผลิตหลัก(Master Production Scheduling :MPS)เพื่อให้ได้วัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง 7.จัดทำเอกสารใบขอซื้อ(Purchase Requisition:PR) ในระบบAP21 รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อภายใต้เงื่อนไขกำหนดโดยตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ 8.ออกใบสั่งซื้อ(Purchase Order:PO)ไปยังผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก พร้อมติดตามสอบถามสถานะวัตถุดิบที่สั่งซื้อตามวันที่กำหนดในใบสั่งซื้อเพื่อยืนยันวัน เวลา การส่งมอบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสั่งซื้อ 9.จัดทำและสรุปรายงานการจัดซื้อ/การจ้างเหมาช่วง ราคาและการเปลี่ยนแปลงราคา(รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดืนอ/รายปี)และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10.ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
Qualifications
  1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเย็บผ้าในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถและทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน มีทักษะในการวางแผน การตัดสินใจการแก้ไขปัยหา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความเป็นผู้นำ
  5. มีความรู้พื้นฐานในระบบ MRP,MPS,MRP และมีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
  6. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอได้ดี
  7. มีทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะ วางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สื่อสาร ประสานงาน ติดตามงาน และพัฒนาระบบงานด้านการจัดซื้อเป็นอย่างดี
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี (MS Officer ( Word , Excel , Power Point)
  9. มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  10. เน้นสายเสื้อผ้าและเข้าใจ Bill Of Materials (BOM)
How to apply
- รับสมัครทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09:00-15:00 น.) - ส่งจดหมายสมัครงาน (ตามที่อยู่ตามด้านล่าง) แนบหลักฐานสำคัญต่างๆ ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง - สมัครงานผ่าน JobThai เอกสารที่ใช้ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา - ใบรับรองการผ่านงาน (สำหรับผู้มีประสบการณ์ ) - ใบรับรองเงินเดือน (หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้) - รูปถ่าย
Contacts
บ.ยัสปาล จำกัด โทร. 02-367-2000 ต่อ 2203,2204,2646
บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal Co., Ltd.)
ซ.สุขุมวิท 66/1 แยก 6
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok 10260
Tel. : บ.ยัสปาล จำกัด (สุขุมวิท 66/1) โทร 02-367-2000 ต่อ 2843, 2204, 2646, / บ.ยัสปาล แอนด์ ซันด์ จำกัด 49 หมู่ 9 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา - ตราด ก.ม. 19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 (ธุรกิจที่นอน-เครื่องนอน-ผ้าขนหนู-เฟอร์นิเจอร์) โทร.02-312-6800 ต่อ 5003-4
Email : jaspalgroup_244@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-398-5439
Location
เน้นสายเสื้อผ้าและเข้าใจ Bill Of Materials (BOM) / ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok
Directions
การเดินทางมาสำนักงานฝ่ายบุคคลฯ (ตั้งอยู่ใน ซอยสุขุมวิท 66/1) 1. รถประจำทางที่วิ่งผ่านซอยสุขุมวิท 66/1: รถเมล์ ปอ.สำย 545, 507-508, 511, 513, 126 รถเมล์สำย: 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 98, 116,132,133 2. รถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีอุดมสุข (ออกประตูทางออกที่ 4) ฝั่งโชว์รูมฮอนด้าคาร์ ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 66/1 จากนั้นท่านสามารถ นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาที่บริษัท ยัสปาล 3. กรณีขับรถส่วนตัวหรือใช้บริการรถแท็กซี่ ในกรณีที่มาจากทางด่วนขั้นที่ 1 ให้เลี้ยวซ้ายออกจากทางด่วนที่ทางออกสุขุมวิท 62 เมื่อมาถึงปากซอยสุขุมวิท 62 ให้เลี้ยวขวา เข้ามาในถนนสุขุมวิท (ขาออก) และอยู่ในเลนขวา วิ่งตรงมาจะเห็นสะพานลอยคนข้าม (บางจากปิโตรเลียมอุทิศ) และซอยสุขุมวิท 64 (ฝั่งขวา) ให้วิ่งเลยไปเล็กน้อยเพื่อกลับรถ และเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 64 วิ่งตรงเข้ามา จะผ่านคอนโดมิเนียม The Room (ด้านขวา) ให้เลี้ยวซ้ายวิ่งผ่านคอนโดมิเนียม ELIO จากนั้นพบสามแยก ให้ขับตรงมา เพื่อข้ามสะพานข้ามทางด่วน เมื่อลงสะพานจะพบ บ.ยัสปาล จำกัด อยู่ขวามือ ให้เลี้ยวขวาเข้ามาจอดรถหน้าบริษัท หรือ ที่ลานจอดรถ และถ้ากรณีมาจากสี่แยกบางนา เมื่อเข้ามาใน ถ.สุขุมวิท ให้ตรงมาเข้าซอยสุขุมวิท 66/1 (ซอยนี้อยู่เยื้องกับซอยสุขุมวิท 103 หรือซอยอุดมสุข ปากซอยมีโชว์รูมฮอนด้า) ขับรถเข้าซอยวิ่งตรงมา เมื่อเจอถนนสามแยกให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงมาข้ามสะพานข้ามทางด่วน หลังจากลงสะพานจะพบบริษัทฯ ด้านขวามือ (ต้นซอยสุขุมวิท 66/1 แยก6) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. และติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 ของอาคาร 2
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company