รับสมัครด่วน
Sep 23, 2021

Procurement Engineer / วิศวกรจัดซื้อ staff

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อาคาร อุปกรณ์โดยเน้นทางด้าน Technical Specification เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับฝ่ายอื่นๆ 2.ดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างฝ่าย/แผนก ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้อง และทันเวลา 3.มีการคัดเลือกและจัดหา Supplier รายใหม่ เพื่อให้มีตัวเลือกที่มากขึ้น สามารถทําการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมอยู่เสมอ โดยการสั่งซื้อสินค้าจะต้องถูกต้องและตรงตามกําหนดเวลา ตามที่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำการขอซื้อ 4.ถอดจำนวนสินค้า-วัสดุจากแบบ และขอราคาจากร้านค้า เป็นข้อมูลประเมินราคาเพื่อเปรียบเทียบแต่ละ Supplier 5.สรุปข้อมูล data งานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งเพื่อหาต้นทุน ุ6.จัดทำรายงาน การประชุม 7.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเข้าใจลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  3. มีประสบการด้านวิศวกรจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO , GMP &HACCP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ex. excel, power point คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถจัดสรรงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
  7. มีวินัย ความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ ทักทักษะการสื่อสารที่ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณศิตา พันธ์ยัง,คุณปัณธพร แสงไซ
Perfect Companion Group Co., Ltd.
169,171,172 หมู่ 16
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 02-706-0480-90
Email : perfectcomp_124@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company