Oct 26, 2021

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

pin locationLocation
pin location

Watthana Nakhon, Sa Kaeo

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
-ร่วมกำหนด OGAM กับผู้อำนวยการสายงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -ร่วมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนา -วางแผนโครงสร้างขององค์และทบทวนอัตรากำลังคน -บริหารทีมงานในฝ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน -อธิบายให้ทีมงานได้เข้าใจในเป้าหมาย KPI และแผนงานอย่างชัดเจน -หมั่นลงหน้างานและวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามดูแลและประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย -ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายให้อยู่ในงบประมาณ -ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม -วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนา -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของงานวิจัยและพัฒนาที่ควรส่งเสริม -บริหารทีมงานให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และความก้าวหน้า -ดูแลให้พนักงานในฝ่ายได้รับการประเมินผลงานตามมาตรฐานองค์กรและพัฒนาอย่างเหมาะสม
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. อายุ 30 - 45 ปี
  3. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ โรคพืช หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการวิจัยทางการเกษตร
  5. มีทักษะด้านการประยุกต์ผลทดลองงานวิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  6. มีทักษะด้านงานวิจัยด้านอ้อยและปัจจัยการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท - ส่งใบสมัครทาง E-Mail ของบริษัท - สมัครงานผ่าน JobThai
Contacts
คุณนันทนา แพนลา
บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
279 ม.1
Huai Chot Watthana Nakhon Sa Kaeo 27160
Tel. : 037-261-510 ต่อ 7117,7157 , 092-257-3931
Email : easternsugar1_126@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Huai Chot Watthana Nakhon Sa Kaeo
Directions
- เดินทางโดยรถตู้โดยสาร หรือรถประจำทาง มุ่งหน้ามา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (หรือรถตู้ที่มาตลาดโรงเกลือ) - บริษัทฯ จะตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร เส้นหลักไป อ.อรัญประเทศ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.