Oct 15, 2021

Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop Central Ayutthaya จ.พระนครศรีอยุธยา

pin location
pin location

Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary icon
salary icon15,000 (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions iconจำนวนหลายอัตรา
- ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ให้คำแนะนำ Promotion การใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้า - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เช่น Handset, SIM, Fibre และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า - ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone รวมถึงการใช้งาน AIS Application กับลูกค้า - รับชำระค่าสินค้าและบริการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word, Excel และ PowerPoint
  5. มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับ Smart Phone และเทคโนโลยีสมัยใหม่
  6. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในด้านบริการและการขาย
  7. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถทำงานเป็นกะได้
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail : applyjob@ais.co.th - เข้า Link : www.ais.co.th/applyjob เอกสารสมัครงาน - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
คุณกาณชญาภ์ (ฝ่ายบุคคล)
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Khung Lan Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya