Oct 22, 2021

ช่างสี (Flexible Packaging) **ปฎิบัติงาน ที่ จ.นครปฐม**

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
-ลงบันทึกการควบคุมและจัดเก็บ หมึกพิมพ์ น้ำมัน ให้เหมาะสม -ปรับสีงานให้ได้ตามตัวอย่างและ ความต้องการของลูกค้า -ควบคุมสีงานพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนการผลิต -ดูแลพื้นที่การจัดเก็บหมึกและ พื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยต่อการปนเปื้อนและ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน -ดูแลและ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ดำเนินการทำตัวอย่างหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพและ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา -รับและ ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และ นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร -รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อ FS&RMT หรือ FS&RMTL -ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ) -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. สาขาวิชา : ไม่จำกัดสาขา
  3. มีประสบการณ์ในการปรับสีงานพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์
  5. มีทักษะในการคำนวณและ การวางแผน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณนลพรรณ เท่านั้น !!
Contacts
คุณเกตุวลี ตุ่นหนิ้ว
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
Tel. : 095-596-6582
Email : hrtpbi_278@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0358
LINE ID: Recruit_tak
Location
**ปฎิบัติงาน ที่ จ.นครปฐม**บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
Bang Chang Sam Phran Nakhon Pathom
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company