JobThai
Jan 20, 2022

ช่างเทคนิคงานซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Bang Saphan Noi, Prachuap Khiri Khan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า ให้มีความพร้อมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 3. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรตามแผนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 5. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 6. บันทึกการซ่อมในใบแจ้งซ่อม 7. ยืม-คืน เครื่องมือสโตร์ โดยตรวจสอบก่อนรับของ และทำความสะอาดก่อนส่งคืน 8. ควบคุมความสะอาดในพื้นที่ที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบ ตามผัง 5 ส. 9. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระบบอย่างต่อเนื่อง 10. บันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรลงใน Los Sheet 11. พบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร ต้องรายงานให้หัวหน้าทราบ
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  3. จบการศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. , หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
How to apply
สมัครผ่าน jobthai(Click Apply Now)
Contacts
คุณวาสนา
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ที่ 5
Chang Raek Bang Saphan Noi Prachuap Khiri Khan 77170
Tel. : 080-235-4559
Email : pppgc_53@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Chang Raek Bang Saphan Noi Prachuap Khiri Khan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company