รับสมัครด่วน
Sep 18, 2021

GL officer (บัญชีทั่วไปและภาษี)

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- ปิดงบการเงิน, จัดทำงบประมาณการ - ดูแลทางด้านภาษีอากร - จัดทำงบกระแสเงินสด รับผิดชอบต่องบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ - จัดทำรายการปรับปรุงและรายละเอียดประกอบการปรับปรุงสำหรับการปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือของรายการ - ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับรายการทางบัญชีกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องครบถ้วนของรายการ - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 3. ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 4. ใช้ Dynamic365 ได้หรือเคยใช้ Program บัญชีสำเร็จรูปมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ด้านหลักบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการควบคุมภายในที่ดี
 6. มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษี ณ ที่จ่ายทั้งใน/ต่างประเทศ และภาษีธุรกิจ
 7. เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบ
 8. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 9.00-18.00 น. ได้
 9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) และ Outlook ได้ดี
 10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานล่วงเวลาได้
 11. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง resume ผ่านทาง E-mail - สมัครงานที่สำนักงานใหญ่
Contacts
พิมพ์รภัส ลี
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
Tel. : 091-889-9271
Email : hrauroragold_111@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.