Oct 19, 2021

หัวหน้าภาคการขาย จ.ศรีสะเกษ

pin locationLocation
pin location

Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
'- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท - ร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) พร้อมจัดทำแผน และตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืมร้านค้า, การตรวจสอบอายุลุกหนี้ เป็นต้น - ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม - ร่วมกำหนดสายขาย (Route) กับหัวหน้าแผนก โดยนำแผนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละสายขายมากำหนดจุดพิกัดร้านค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ - บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามช่องทาง และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุน - พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆให้เหมาะสมกับพื้นที่และลูกค้า - ติดตามผลการขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Qualifications
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการ การจัดการ เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การบริหารทีมขาย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้อย่างดี
 5. สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 6. สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่
How to apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • Contacts
  นายสิทธิชัย ไชยยะ
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  Tel. : 088-3952755
  Email : sermsukplc_245@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Mueang Tai Mueang Si Sa Ket Si Sa Ket
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.