Oct 21, 2021

Automation Technician

pin locationLocation
pin location

Si Maha Phot, Prachin Buri

salary iconSalary
salary icon13,000-16,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.ปฎิบัติงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance), การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(Predictive Maintenance) และบำรุงรักษาแก้ไขคืนสภาพ (Corrective Maintenance) เครื่องจักรตามคาบเวลาที่ได้วางแผนไว้เของโรงไฟฟ้า เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถที่จะลดความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์เสียหาย 2.ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอน ( Work Instruction ) การดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นมาตราฐานสากล(International Standard) เพื่อที่จะให้หัวหน้าสามารถตรวจสอบความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และได้รับการแก้ไขในกรณีที่เกิดความเข้าใจผิด จนนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นเอกสารที่ใช้ในการสอนรุ่นต่อไป 3.ดำเนินงานรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานในการทำงานให้กับหัวหน้างานสายบังคับบัญชาและจัดทำรายงานวิเคราะห์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมบำรุงรักษา (Engineering) 4.จัดทำรายการวัสดุ(Material lists) ตามความต้องการในงานบำรุงรักษาเพื่อใช้ในการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว 5.รับผิดชอบงานบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม/ตรวจรับงาน /คืนอะไหล่ / เครื่องมือ /รวบรวมใบงานบำรุงรักษาของผู้รับเหมา (Contractor) ระหว่างหยุดกระบวนการผลิต บำรุงรักษาประจำปีไตรมาศ ประจำปี และหยุดซ่อมฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบการทำการของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเอกสารรับงานและส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบและวางแผนการป้องกันในอนาคตต่อไป และยังเป็นการป้องกันเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหาย 6.สนับสนุนหนัวหน้างานในการจัดเตรียมรายการอะไหล่ เครื่องมือในระหว่างการเดินเครื่องปรกติ (Normal Operation) และระหว่าง หยุด กระบวน การผลิต (During Outage) เพื่อให้สามารถที่จะใช้งานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 7.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure) และให้ความเห็นในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาการวิเคราะห์งานเพิ่มเติม
Qualifications
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 20-25 ปี
  2. วุฒิปวส. สาขาสาขา อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะด้านงานช่างเบื้องต้น
  4. ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือช่างและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า ,ระบบควบคุมเครื่องมือวัด
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  6. สามารถทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (ปราจีนบุรี)
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
คุณลูกศร ไชยะคาม
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
Tel. : 085-835-3383
Email : doubleaco_345@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.