Oct 22, 2021

หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า Depot Supervisor (สาขาเฉลิมเกียรติ ร.9)

pin location
pin location

Prawet, Bangkok

salary icon
salary icon18,000 และค่าอื่นๆ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง • ตรวจสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อติดตามการโหลดรายวัน และวางแผนกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสม • ดำเนินการบรรยายสรุปพนักงานรายวันรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ฯลฯ • ตรวจสอบและมอบแผ่นส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่การจัดส่งหรือผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ • จัดส่งสินค้าที่ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลาและมีกำไรให้กับลูกค้าและลดกรณีการจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ RTOs ฯลฯ • จัดการกรณีข้อยกเว้นทั้งหมดที่ศุนย์กระจายสินค้าย่อย และสื่อสารกับศูนย์กระจายสินค้า และ Customer Services เพื่อแก้ปัญหา • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลการส่งในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ
  1. มีสัญชาติไทย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมจัดส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดกรุงเทพอย่างน้อย 3 ปี
  4. มีทักษะการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS office) เป็นอย่างดี
  6. สามารถดูแลจัดการการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้เป็นไปตามเป้าหมาย
  7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านอีเมล์ที่ระบุในประกาศงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
DHL eCommerce Solutions (Thailand) Co., Ltd.
93/1 อาคารจีพีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 2 โซนบี ถนนวิทยุ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
อยู่ระหว่างเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 63 และ 65
Dok Mai Prawet Bangkok