Oct 22, 2021

ช่างเป่าแก้ว (มีประสบการณ์) (Ref: 101)

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon3 Position
สวัสดิการ - Incentive - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - ลาพักร้อน - โบนัสประจำปี
 1. เพศชายหรือหญิง
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยผ่านการอบรมหรือการถ่ายทอดงานด้านศิลปะมาก่อน
 3. เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีใจรักในงานศิลปะ ละเอียด รอบคอบ
 4. หากมีประสบการณ์การเป่าแก้วหรือได้รับการอบรมด้านการเป่าแก้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • คุณพลอย
  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
  สถานที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก
  In many provinces