Nov 29, 2021

หัวหน้าบ้านพักคนงาน (Camp Boss)

pin location
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon5อัตรา
1.ตรวจสอบความโปร่งใสภายในบ้านพักคนงาน 2.ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ อาวุธร้ายแรง , สารเสพติดทุกประเภท 3.ประสานงานกับ PR เพื่อแก้ไขปัญหาประจำแค้มป์ต่างๆ พร้อมประสานงานกับช่างเพื่อนำคนงานลงงานหรือแก้ปัญหาที่แค้มป์โดยด่วน 4.หมั่นตรวจตราดูแลความสะอาดบริเวณแค้มป์พักคนงาน ตลอดจนบริเวณรั้วรอบนอกสถานที่เช่าของบริษัทให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 5.ดูแลความเรียบร้อยของสาธารนูปโภคภายในแค้มป์พักคนงาน อาทิเช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำภายในแค้มป์ 6.หากพบปัญหาระบบระบายน้ำเสียมีปัญหาต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อมิให้กระทบกับบ้านข้างเคียง 7.ดูแลความเป็นอยุ่ของคนงานทุกคนที่พักแค้มป์คนงาน 8.ประสานงานกับ PRในเรื่องของสุขอนามัยของคนที่แค้มคนงาน อาทิ ปัญหาส้วมเต็ม น้ำประปาไม่เพียงพอ 9.ควบคุมดูแล รปภ. คนเข้า-ออก และดูแลความสะอาดของแม่บ้าน 10.แก้ไขสถาณการณ์ / ยับยั้ง / ประสานงาน กรณีเกิดเหต ฉุกเฉินภายในแค้มคนงาน 11.นำผู้รับเหมารายใหม่เข้าที่พักอาศัยประจำแค้มป์ต่างๆ ประสานงานกับ PR เพื่อทำการหักเงินผู้รับเหมา 12.ควบคุมกำกับดูแลร้านค้าภายในแค้มป์ มิให้มีสิ่งผิดกฎหมาย ไม่มีเครื่องดื่มมึนเมาขายภายในแค้มป์ อนุโลมให้ขายบุหรี่/ ยาเส้นได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตจากพานิชย์จังหวัด 13.ดูแลแค้มป์ มิให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับบ้านข้างเคียงทั้งเรื่องเสียง / กลิ่น และการทะเลาะวิวาท อันจะเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญกับผู้พักอาศัยข้างเคียง 14.จัดทำ / ตรวจสอบ รายงานจำนวน และรายชื่อคนงานที่เข้าพักใน Camp.
  1. เพศชาย อายุ 35ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส,ปวช หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. ประสบการณ์ในงาน Camp Boss 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
  5. ถ้าเคยผ่านงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ทั่วไปในงานก่อสร้าง
1. ส่งใบสมัครทาง E-mail tanapon@ritta.co.th 2. สมัครผ่าน JobThai เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น (tanapon@ritta.co.th)
คุณธนพล
บริษัท ฤทธา จำกัด
300 ถนนร่มเกล้า
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok 10520
: 02-105-5000 ต่อ 6505, 091-119-1255
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok