รับสมัครด่วน
Dec 3, 2021

Accounting & Finance Manager

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AR,AP,GL,Asset & Budget) 2. ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย, ภาษี เงินได้นิติบุคคล 5. ศึกษาและปรับปรุงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการทำงาน 6. จัดระบบ ตรวจสอบ และอนุมัติการคิดต้นทุนสินค้า และระบบต้นทุนสินค้า 7. ควบคุมระบบต้นทุน การจัดทำงบประมาณ และการวางแผนภาษีทั้งหมด 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)
  4. สามารถปิดงบได้ มีความรู้เกี่ยวกับมารตฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
  5. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  6. มีประสบการณ์ทางบัญชีในธุรกิจค้าปลีก ( Retail ) และหากเคยผ่านธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  8. มีทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
  9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  10. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะพิจารณาพิเศษ
How to apply
*** สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่เบอร์ 091-229-0414 *** ( ในวันเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น. - 18.00น.) 1. สมัครผ่านทาง JobThai 2. สมัครผ่านทาง E-mail 3. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ 4. สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ 5. สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทรัพยากรบุคคล
Contacts
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น4
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด,บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด (ตึก Fas-hof ซ.อรุณอัมรินทร์ 39) 31/4 ซ.เหล่าลดา ถ.อรุณอมรินทร์
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
Email : hrprofascino_147@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0912290414
Location
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok
Directions
** สอบถามเส้นทางการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ 091-229-0414**
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company