JobThai
รับสมัครด่วน
Aug 17, 2022

เจ้าหน้าที่ GA

pin location
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1.ดูแลเรื่องชุดฟอร์มพนักงาน 2.ดูแลการเบิก-จ่ายของในสโตร์ / ตัดยอด Stock (โปรแกรม Rmic) ทุกวันเสาร์ (ยกเว้นกรณีเบิกเร่งด่วน) 3.ดูแลเรื่องการเปิด PR – ใบรับวัสดุสิ้นเปลือง / เครื่องเขียนต่างๆ / ชุดฟอร์มต่างๆ 4.ดูแลเรื่องการทำเอกสารออกนอกบริษัทฯ (นำทรัพย์สินออกนอกบริษัทฯ) 5.ดูแลเรื่องกุญแจตู้ LOCKER ของพนักงาน 6.ดูแลเรื่องทะเบียนทรัพย์สิน 7.ดูแลเรื่องการเปิดใบแจ้งซ่อมและสรุปผลการติดตามการเปิดและปิดใบแจ้งซ่อม (โปรแกรม PM) 8.ดูแลเรื่องการถ่ายเอกสาร, ดูแลเรื่องงานซ่อม / บริการจาก Supplier ( เครื่องปริ้นท์, ตู้กดน้ำเย็น เป็นต้นไป) 9.ควบคุมดูแลและตรวจสอบทะเบียนถังดับเพลิง, สัตว์พาหะ 10.จัดเตรียมสถานที่ / กิจกรรมต่างๆ 11.ดูแลเรื่องการตรวจสารเสพติดของพนักงาน 12.สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน 13.พิมพ์งานต่างๆ (ประกาศ / คำสั่ง / บันทึก) 14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 15.มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาบริษัทฯ 1.กิจกรรม 5 ส. / GMP 2.อบรม / สัมมนา 3.กฎระเบียบคำสั่งบริษัทฯ 4.การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5.กิจกรรมความปลอดภัย / ด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ / สร้างความปลอดภัยในการทำงาน
  1. เพศชาย
  2. วุฒิ ปวช. - ป.ตรี
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้าน GA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ทำงานจันทร์-เสาร์
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- E-mail - JobThai (Click apply now)
คุณละเยี่ยม จันทศร (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
10,12 ซ.สะแกงาม 44 ถ.สะแกงาม
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150
: 02-897-1434 ต่อ 1221-1224
สะแกงาม 44
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok