รับสมัครด่วน
Oct 19, 2021

ช่างซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2. บำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำวัน/เดือน/ปีหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขเฉพาะหน้า การแก้ไขเชิงป้องกัน การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 4. ทำกิจกรรมซ่อมบำรุงโดยพื้นฐานทั้งทางด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เชิงกล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งาน รวมถึงการเก็บประวัติ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงใหญ่, งานโปรเจค, งานปรับปรุงเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำกิจกรรมค้นหาสิ่งปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในฝ่ายผลิต รวมทั้งกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ทำกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยการค้นหาสาเหตุ / วิธีแก้ไข / ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 8. แจ้งหรือ ร้องขอ spare part สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบอยู่ 9. ปรับปรุง / แก้ไข / เสนอแนะวีธีการทำงาน เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ เช่น เวลา, ค่าใช้จ่าย หรือยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร 10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา.
Qualifications
  1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
  3. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานในโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
How to apply
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมการสัมภาษณ์ทันที เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. คลิป VDO แนะนำตัว (ถ้ามี เพื่อประกอบการตัดสินใจ) 10. ผลงาน/Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
ส่วนสรรหา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
TN GROUP
18/5 หมู่ 13
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
Tel. : 061-390-1334, 085-252-3535, 084-555-2935 หรือ 02-115-5000 ต่อ 1234,1238,1239, 1240
Email : tnmetalworks_178@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-115-5555
LINE ID: recruit_tngroup
Location
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.