Nov 27, 2021

เจ้าหน้าที่ขายแคชแวน-สำรอง พื้นที่ แพร่ / น่าน / อุตรดิตถ์

pin locationLocation
pin location

Phrae

salary iconSalary
salary iconขั้นต่ำ 12,500
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย - ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคมาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 6. มีความเข้าใจในพื้นฐานของกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
 7. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีทักษะการขาย การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 9. อายุไม่เกิน 35 ปี
 10. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 11. สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณปาลิกา ปาพู
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Tel. : 061-406-1992
Email : thaibev_1143@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phrae
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company