JobThai
Jan 20, 2022

ช่างเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือวัด

pin location
pin location

Bang Saphan Noi, Prachuap Khiri Khan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนการตรวจสอบเครื่องจักร พร้อมกับ 2.จัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องจักร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรเมื่อเกิดการ Breakdown รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.รายงานสรุปผลการซ่อมแซมเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานในกิจกรรมอื่น 6.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. ปวช. - ปวส. หรือ เทียบเท่า
  4. ประสบการณ์ 1- 2 ปี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนต่องานหนัก และสามารถทำงาภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือวัดเป็นอย่างดี
สมัครผ่าน jobthai(Click Apply Now)
คุณวาสนา
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ที่ 5
Chang Raek Bang Saphan Noi Prachuap Khiri Khan 77170
Chang Raek Bang Saphan Noi Prachuap Khiri Khan