JobThai
Jun 23, 2022

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

pin locationLocation
pin location

Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างหรือข้อตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon10
Apply
Job Descriptions
1. บริหารงาน จัดซื้อและจัดจ้างของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทอาหารสด สินค้าใหม่ และสินค้าอื่นๆ 2. จัดหา ต่อรอง คัดเลือก สินค้าและบริการ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริษัทร่วมกับงานบริหารผลิตภัณฑ์ 3. บริหารจัดการเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่น การเปรียบเทียบราคา การออกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อ 4. คัดเลือกและประเมินคุณสมบัติของ Supplier เพื่อให้ได้ Supplier ที่มีคุณภาพ เช่น ลักษณะเฉพาะสินค้า, ระยะเวลาในการจัดส่ง, คุณภาพ, การรับประกัน ฯลฯ 5. วางแผน ประสานงาน และพัฒนาระบบงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ 6. ตรวจสอบคำขอซื้อ (PR) ว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. วุติการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทางการตลาดโดยตรงไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปีขึ้นไป
 4. บุคลิกภาพดี ทั้งภายนอกและภายใน (นิสัย / จิตใจ) มนุษย์สัมพันธ์ดี อัทยาสัยดี ทัศนคติดีเยียม คิดบวก
 5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความคล้องตัวในการทำงานสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 7. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 8. สามารถเดินทางหรือไปทำงานในต่างพื้นที่ได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
 9. มีทักษะด้านการวางแผน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 10. ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการนำเสนอ ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับดีเยี่ยม
 11. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 12. มีความสามารถในการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้ดี
 13. สามารถทนรับต่อแรงกดดันให้การทำงานที่สูงได้ และมีใหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสูง
 14. มีทักษะในการใช้ Microsoft Officel ได้ดี และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 15. Service mind มีความใจรักในการบริการ
 16. ทัศนคติดีเยี่ยม มีแนวคิดเชิงบวก และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาสูง
 17. มีความสุภาพ น้อบน้อม พูดจาดี อธิบายเก่ง ขายของเป็น
 18. สามารถพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
How to apply
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง 2.ส่งใบสมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด
Tel. : 061-927-1999
Email : siamwishco2_17@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-218-555
Location
Nong Bua Sala Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Directions
รถส่วนตัว รถประจำทาง อื่นๆตามความสะดวก
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company