JobThai
Sep 30, 2022

ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน

pin location
pin location

Bang Len, Nakhon Pathom

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์ - เครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตตามแผนการซ่อมบำรุง (PM) ประจำปี 2. รับใบแจ้งซ่อมและดำเนินการซ่อมตาม Job Order 3. รายงานสถานะการซ่อมฯให้กับหัวหน้างานทราบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่น งานซ่อมบำรุง/ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร งานต่อเติม เป็นต้น
  1. จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. ในงานไฟฟ้า ,เครื่องกล ,ช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และประสบการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม / ระบบไฟฟ้า
  3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  4. ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. ทำงาน 6วัน/สัปดาห์
- Email - Jobthai
คุณเสถียร อัศวธีระเกียรติ์
บริษัท ไทย อะโกรเทรด จำกัด
537/246 ซอยสาธุประดิษฐ์ 37 ถนนสาธุประดิษฐ์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Naraphirom Bang Len Nakhon Pathom