JobThai
May 25, 2022

ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ ประจำจังหวัดชลบุรี(ศรีราชา)

pin location
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.กำหนดแผนงานการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานรวมของบริษัทฯ 2.จัดทำสัญญาคู่ค้าให้กับ Partner 3.จัดอบรม และสัมมนาให้กับผู้สมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถสื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ 4.สามารถสื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้เกี่ยวกับกับธุรกิจได้อย่างครบถ้วน 5.ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มสมัคร จนถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญา ได้ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 6.บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฎิบัติงานให้สอดคล้องต่อนโยบาย 7.บริหารยอดขาย และสร้างกำไรให้กับสาขา 8.ดูแลความเรียบร้อยของสาขา 9.งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 32-42 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ ป.โท ทุกสาขา
  4. สามารถทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ได้
  5. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกพิจารณาพิเศษ
  6. มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/Area Manager 3-5ปี
  7. มีทักษะในการบริหารยอดขาย และสร้างกำไร
  8. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  9. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
Email สมัครผ่าน JobThai สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณหมิว
TD Tawandang (ถูก ดี มีมาตรฐาน)
Si Racha Si Racha Chon Buri