JobThai
Dec 5, 2023

วิศวกรเครื่องมือวัด

pin location
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1
1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนงานโครงการด้านระบบเครื่องมือวัด 2. ประเมินและนำเสนอแผนค่าใช้จ่ายโครงการ 3. ศึกษาและวางแผนงานโครงการตามที่ได้รับมอมหมายจากบริษัท 4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 5. ประสานงานกับแผนกเจ้าของโครงการ และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนิน งานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ
  1. เพศชาย อายุ 24-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องมือวัด วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดให้ได้ประสิทธิภาพ
  4. จัดทำขอบเขตงานและประเมินค่าใช้จ่ายของงานซ่อมบำรุง
  5. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและความสำเร็จของงานซ่อมบำรุง
  6. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
  7. ให้คำปรึกษาทีมงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Ruetima
ETERNAL RESIN Co., Ltd.
179/90-92 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 19 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กทม สนง.ใหญ่
: 022872000#10603
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan