JobThai
รับสมัครด่วน
May 27, 2022

Assistant Stock Manager (Modern Gold)

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. สามารถควบคุมและตรวจสอบการนับสต๊อกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2. จัดทำรายการสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกได้ เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายของทางแผนกได้ 3. ควบคุมดูแลบริหารสินค้าทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อกระจายสินค้าไปยังหน้าสาขาอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลา 4. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 5. วางแผนพัฒนาการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 6. จัดทำ KPIs และควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้ 7. มีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 8. มีการจัดฝึกอบรมพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทำงานที่ดีขึ้น 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 5-10 ปี ขึ้นไป ในการจัดการสต๊อคสินค้า
  3. ประสบการณ์ 3 ปี ในระดับบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ
  4. เคยผ่านการทำงานในระบบ ISO9001
  5. มีประสบการณ์การด้านงานระบบ StockCard , ระบบ Barcode , ระบบ ERP , POS , AX , SAP
  6. สามารถจัดทำ Report เพื่อใช้นำเสนอในที่ประชุมได้
  7. ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี
  8. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี / มีความรับผิดชอบสูง / ขยัน / ซื่อสัตย์
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง resume ผ่านทาง E-mail - สมัครงานที่สำนักงานใหญ่ สำหรับผู้มาสมัครงานด้วยตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ(กรุณาแต่งกายสุภาพ)
Contacts
ชไมพร
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
Tel. : 095-371-9695
Email : hrauroragold_122@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Tai Bang Na Bangkok
Directions
สำนักงานใหญ่ BTS อุดมสุข รถเมล์ สาย 132, 544, 25, 2, 38 139 145 207 ปากซอย สุขุมวิท 103 นั่งมอไซด์เข้าซอยอุดมสุข 25 ประมาณ 100 เมตร บริษัทจะอยู่แยกซ้ายมือแรก หรือตามที่แผนที่ระบุ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company