JobThai
รับสมัครด่วน
Mar 25, 2023

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สายงานเร่งรัดหนี้สิน)

pin location
pin location

Saphan Sung, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- จัดทำ,ออกแบบ,พัฒนา,ปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของงานเร่งรัดหนี้สิน และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน เร่งรัดหนี้สิน ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill - สำรวจความต้องการด้านการอบรมของพนักงาน เพื่อวางแผนการอบรม (TRD) - จัดการเก็บรวบรวมสถิติการทำแบบทดสอบ ก่อน – หลังการอบรม สรุปผลการอบรม เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการนำส่งรายชื่อพนักงานอบรม และประสานงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ , การเร่งรัดหนี้สิน
  4. สามารถเป็นวิทยากรบรรยาย พิธีกร และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  5. **มีทรรศนะคติที่ดี ตื่นตัวพร้อมเรียนรู้ ทันสมัย
  6. มีความมุ่งมั่น เต็มที่ในการทำงาน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
  7. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
  8. หากมีประสบการณ์ ในสายงานเร่งรัดหนี้สิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในกิจการเร่งรัดหนี้สินมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครทาง E-mail
คุณสรวงพร
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
98/18-21 ถ.ราษฎร์พัฒนา
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok 10240
LINE ID: @508nwlnc
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok
อยู่ถนนเส้นรามคำแหง สุขาภิบาล 3 รามคำแหง 160 (ซอยมิสทิน) ถ.ราษฎร์พัฒนา (ออฟฟิศจะอยู่ตรงข้ามซอยราษฎร์พัฒนา 17)