JobThai
Jul 1, 2022

รองผู้จัดการฝ่ายขาย

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์การขายของลูกค้าแต่ละช่องทางเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ติดตามคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกลยุทธ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการขายเป็นไปตามเป้าหมายการขาย -กำหนดเป้าการขายประจำปีของแต่ละช่องทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขายที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร
Qualifications
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือสินค้าอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 3. มีประสบการในการขายสินค้ากลุ่ม FMCE มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์และบริหารงานขาย สามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์มาแปรผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และดูแลหน่วยงานขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ BI และ SAP
 6. สามารถสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
How to apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply now)
 • ส่งใบสมัครมาที่ E-mail
 • สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน หรือส่งจดหมายพร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงานและหลักฐานการสมัครงาน มาตามที่อยู่บริษัท
 • Contacts
  คุณศริญญา
  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
  Tel. : 02-249-9348-52 ต่อ 1404
  Email : hrthaiedibleoil14_102@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-249-4914
  Location
  Khlong Tan Khlong Toei Bangkok
  Directions
  รถเมล์สาย 45, 46, 109, 507
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company