JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 22, 2022

กุ๊ก /พนักงานเสิร์ฟ (ประจำสาขาวิชัยยุทธ พระราม 6)

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
• ยึดมั่นในหลักการบริการแบบ SODEXO WAY • รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ • แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเกี่ยวกับการประกอบอาหารและสูตรที่ใช้ในการประกอบอาหาร • ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอตลอดมื้อ • เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลาทำงาน • เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ปฎิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา • ให้รักษาสัมพันภาพในการปฏิบัติงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายในแผนกตนเองและแผนกอื่น ๆ • ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและยึดมั่นต่อนโยบายของโซเด็กซ์โซ่ ที่เกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย • ต้องรักษาระดับมาตรฐานของสุขลักษณะและรูปลักษณ์ส่วนตัวเป็นอย่างดีตลอดเวลา • ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปรึกษาร่วมกับ หัวหน้าพนักงานประกอบอาหาร (Chef de Partie) เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการวางแผนจัดเตรียมอาหารแต่ละวัน และ/หรืองานจัดเลี้ยงพิเศษ • ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณอาหาร คอยนำอาหารมาเติม • สามารถใช้เครื่องมือทุกชนิดในครัว และรักษาความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานตลอดเวลา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  2. มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  3. บุคคลิภาพส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย
  4. มีทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail
Contacts
คุณสุนิษา
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 093-1249061
Email : sodexo14_499@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Location
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company