JobThai
Feb 3, 2023

หัวหน้าฝ่ายผลิต (เฟอร์นิเจอร์ เครื่องCNC)

pin locationLocation
pin location

Nong Khaem, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000-26,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 4.สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี 5.สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ 6.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน 7.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 8.ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 9.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 10.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อดทนต่อแรงกดดัน ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  3. มีประสบการณ์สานงานด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  4. สามารถใช้เครื่อง CNC และเครื่องอื่น ๆที่ใช้ดำเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
คุณสิทธิชัย อุประหนอง (คุณเบสท์)
บริษัท วี 45 กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 11 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 6
Nong Khang Phlu Nong Khaem Bangkok 10160
Tel. : 066-095-3827
Email : v45group_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-445-2975
Location
Nong Khang Phlu Nong Khaem Bangkok
Directions
- รถเมล์สาย 80, 81, 84, 84ก, 547, 123
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company