JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 22, 2022

ผู้ช่วยกุ๊ก/พนักงานทำความสะอาด (สาขาHuawei, ตึกG Tower)

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon6
Apply
Job Descriptions
ผู้ช่วยกุ๊ก • ยึดมั่นในหลักการบริการแบบ SODEXO WAY • ช่วยพ่อครัวและหัวหน้าพ่อครัว ในการประกอบอาหารสำหรับทุกมื้ออาหาร, จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหารและดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ • ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอตลอดมื้อ • เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลาทำงาน • เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ • เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่ • ปฎิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา • ให้รักษาสัมพันภาพในการปฏิบัติงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายในแผนกตนเองและแผนกอื่น ๆ • ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและยึดมั่นต่อนโยบายของโซเด็กซ์โซ่ ที่เกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย • ต้องรักษาระดับมาตรฐานของสุขลักษณะและรูปลักษณ์ส่วนตัวเป็นอย่างดีตลอดเวลา • ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปรึกษาร่วมกับ หัวหน้าพ่อครัว (Chef de Partie) เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการวางแผนจัดเตรียมอาหารแต่ละวัน และ/หรืองานจัดเลี้ยงพิเศษ • ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณอาหาร คอยนำอาหารมาเติม • สามารถใช้เครื่องมือทุกชนิดในครัว และรักษาความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานตลอดเวลา พนักงานทำความสะอาด • ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแลสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดตามระเบียบความปลอดภัย • ยึดถือตารางการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด • รายงานปัญหาต่าง ๆ ให้หัวหน้างานทราบ (ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด ความเสียหายต่าง ๆ) ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท • ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอาไว้อยู่เสมอ
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
  4. มีที่พักและอาหารให้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail
Contacts
คุณขิม
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 081-839-1450
Email : sodexo14_507@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Location
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company