JobThai
Aug 9, 2022

หัวหน้ากะ (Shift Leader)

pin location
pin location

Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) •ควบคุมและดูแลงานซ่อมบำรุงในกะ รวมทั้งซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจเช็คสภาพ วิเคราะห์ แก้ไข ในส่วนของแต่ละเครื่องจักร อุปกรณ์/ระบบ ที่เกี่ยวข้อง •ควบคุมและดูแลทีมช่างเทคนิคให้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานคุณภาพในการซ่อมบำรุง •ให้คำแนะนำด้านเทคนิคของแต่ละเครื่องจักร อุปกรณ์/ระบบ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
  1. ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง หรือเครื่องกล ไม่น้อยกว่า : 3 ปี
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  4. มีไหวพริบปฏิภาณและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. มีความสามารถในการคำนวณและความละเอียดรอบคอบ
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่านทางอีเมล - สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครที่บริษัท
คุณสุธีรา
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900
โครงการรถไฟฟ้า
Bangkok