JobThai
Jan 30, 2023

ผู้จัดการขายเขตภาคใต้ Meat Proteins(Sausages,Bacon,Ham)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
'ดูแลยอดขายในพื้นที่และสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเป็นผู้นำ บริหารทีมงาน ยอดขาย พัฒนาทีมงาน วางแผน จัดทำแผนงาน กลยุทธ์ นโยบายร่วมกับผู้บริหาร กำหนดแผนงานระยะสั้นและยาววิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้แนวทางกับทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลลูกค้า การเยี่ยมเยียน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มองหาแนวทาง ช่องทาง ลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาด จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเขตการขาย นำเสนอแผนงานการขายในการประชุมฝ่ายขาย พิจารณาเบื้องต้นเอกสารการขายต่างๆ
Qualifications
  1. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการบริหาร สาขา หรือหน่วยงานการขาย 3-5 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากลุ่ม ไส้กรอก ลูกชิ้น อาหารแปรรูป
  4. มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนงานกลยุทธ์ ขององค์กร
  5. สามารถแก้ไขปัญหา, คิดวิเคราะห์และตัดสินใจ, การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร
  6. การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
  7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  8. ขับรถยนต์ และทำงานต่างจังหวัดได้
  9. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงานขายได้ดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่าน E-mail
Contacts
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC GROUP
77/12 ม.2
Na Khok Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-886-148 Ext. 1062-1064
Email : inteqc_143@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-851-132
LINE ID: @699yperg
Location
Na Khok Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company