JobThai
รับสมัครด่วน
Nov 29, 2023

วิศวกรเครื่องกล

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงงานด้านเครื่องกล เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงาน 2.ประสานงานกับหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง วิเคราะห์ปัญหางานซ่อมและสรุปแนวทางดำเนินการซ่อม 3.จัดแนวทางและติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ร่วมกับหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 4. จัดทำข้อมูลเครื่องจักรทางด้านเครื่องกล แบบงานวงจรเครื่องต่าง ๆ รวมทั้งประวัติการซ่อมและบำรุงรักษา 5.ศึกษาเทคนิคการผลิตเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถูกต้องและปลอดภัย 6.ศึกษาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแม่นยำ ปลอดภัย 7.ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 8.จัดทำข้อมูล นำเสนอเพื่อพิจารณาหาเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต 9.จัดทำคู่มือการใช้งานของเครื่องจักรและการซ่อมเครื่องจักร 10.สรรหา Maker/Supplier ที่ดีในการทำอะไหล่ที่ต้องการให้ได้คุณภาพ 11.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุ 24 ปีขึ้นไป
  3. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  4. สามารถเขียนวงจร PLC และวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรได้
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS : Excell , AUTO CAD ได้
  6. ผ่านงานด้านเครื่องกลหรือโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป
How to apply
1. สมัครงานผ่าน JobThai 2. ส่ง Resume มาทาง E-mail
Contacts
คุณปรีดาภรณ์ ประจันตะเสน
บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
61/1 หมู่ที่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 9 ถนนกิ่งแก้ว
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-312-4330-40 ต่อ156
Email : luckyflame_93@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-750-0300
Location
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.