JobThai
May 27, 2024

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ Multimedia Designer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Bua Thong, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
สมัครงาน
Job Descriptions
- ออกแบบ Artwork, งานสิ่งพิมพ์, Online และ VDO Content ตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - คิด, create, ตัดต่อ VDO, ถ่ายภาพสินค้าและบริการ โดยนำเสนอจุดเด่นหรือจุดขายของแบรนด์ สำหรับลงทุก social media platform ของบริษัท เช่น Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ฯลฯ - วางแผนงานถ่ายและตัดต่อ VDO พร้อมนำเสนอไอเดียร่วมกันกับทีม - สามารถยืดหยุ่นเรื่องการทำงานได้
Qualifications
 1. นิสิตนักศึกษา ระดับปวช., ปวส. หรือมหาวิทยาลัย สาขาการออกแบบ ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการออกแบบ
 2. มีระยะเวลาในการฝึกงานหรือสหกิจ 3-6 เดือน
 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Graphic Design อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการนำเสนอ ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO ถ่ายภาพนิ่ง รวมถึงมีความเข้าใจการจัดแสงและมุม
 4. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ sketch up ได้ดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ เช่น Premier Pro, After Effects หรือโปรแกรมตัดต่อ VDO ที่ถนัด
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทันกระแส ชอบ update trend ใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์อยู่เสมอ ชอบดู VDO Content ทั้งไทยและต่างประเทศ มีความสนุกกับการทำงาน
 6. สามารถคิด keyword เพื่อใช้ในการทำ SEO ได้
 7. ทำงานเป็นทีมได้ดี
 8. มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 9. มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
 10. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 11. สามารถเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หากเข้าได้ทุกวันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. หากมีผลงานเด่น ๆ ทั้งด้าน Graphic Design และ VDO, มีประสบการณ์ทำคอนเทนต์ลง YouTube หรือ TikTok และสามารถทำ Motion Graphic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
Contacts
คุณกันตภณ
THiNKNET Co., Ltd.
Email : jobthai_202@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Rak Phatthana Bang Bua Thong Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer