JobThai
Dec 2, 2022

Sales (พนักงานขาย) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pin locationLocation
pin location

Udon Thani

salary iconSalary
salary icon15,000-2x,xxx
number of positions iconVacancies
number of positions icon10
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- SMB Direct Sales Executive (อุดรธานี) พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SME นำเสนอขายสินค้าและบริการ (CCII) แก่กลุ่มลูกค้า SME ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน วุฒิการศึกษา ป.ตรี มีรถยนต์ส่วนบุคคล (มีค่าประกันรถยนต์ ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมพาหนะ) - Direct Sales Staff (นครราชสีมา) พนักงานขายซิม AIS ภาคสนาม - Direct Sales Staff (อุบลราชธานี) พนักงานขายซิม AIS ภาคสนาม - FBB Direct Sales Staff (นครราชสีมา) พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ภาคสนาม - FBB Direct Sales Staff (อุบลราชธานี) พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ภาคสนาม - FBB Direct Sales Staff (ขอนแก่น) พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ภาคสนาม - FBB Direct Sales Staff (อุดรธานี) พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ภาคสนาม
Qualifications
  1. Sales Promoter : การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  2. Direct Sales Staff : การศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
  3. Direct Sales Staff / Sales Promoter : ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีค่าทำงานเพิ่ม)
  4. Direct Sales Staff : สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดชั่วคราวได้
  5. SMB Direct Sales Executive : การศึกษา ป.ตรี
  6. SMB Direct Sales Executive : ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีค่าทำงานเพิ่ม)
  7. SMB Direct Sales Executive : มีรถยนต์ส่วนบุคคล มีใบขับขี่ (มีค่าประกันรถยนต์ ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมพาหนะ)
  8. SMB Direct Sales Executive : สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดชั่วคราวได้
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail : applyjob@ais.co.th - เข้า Link : www.ais.co.th/applyjob เอกสารสมัครงาน - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
Contacts
HR ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AIS - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Tel. : 084-960-1506
Email : ais_384@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0849601506
Location
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา
Udon Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company