JobThai
Jun 30, 2022

Sales Engineer (เหมืองหิน)

pin locationLocation
pin location

Pluak Daeng, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.นำเสนอขาย หิน-ทราย ให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า 2.แสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 3.ติดตามหลังการขายและเข้าพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 4.วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และปิดการขายได้ 5.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 6.จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ 7.จัดทำรายงานประมาณการยอดขายประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์การขาย 8.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายงานอื่นในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายบัญชีและการเงิน อื่นๆ 9.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
Qualifications
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22- 35
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 4. รู้จักวัสดุ หิน-ทรายเบื้องต้น
 5. มีความรับผิดชอบสูง
 6. มีความอดทนและทำงานเป็นทีม
 7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 8. มีทัศนะคติเชิงบอก
 9. มีการสื่อสารที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
 10. มีบุคลิก หน้าชื่อถือ มั่นใจในตนเอง
 11. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 12. รู้จักเส้นทางในจังหวัดระยอง และชลบุรี
How to apply
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  8899 หมู่.4
  Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
  Tel. : 038-029-888 ต่อ 501, 083-583-2552
  Email : screalestate14_115@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 038-029-889
  Location
  Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company