JobThai
May 18, 2024

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่การขาย เบียร์ (ภูเก็ต)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phuket

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
• จัดทำแผนการเข้าเยี่ยม (Route Plan) และจัดกิจกรรมสำหรับร้านค้าปลีกและร้าน On Trade FSR ตามที่บริษัทฯกำหนดในเขตที่รับผิดชอบ • เข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมายตามแผนการเยี่ยม เพื่อสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการขาย ดูแลการตั้งโชว์และสต็อกสินค้า การติดสื่อต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทฯกาหนด เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องตา ต้องใจ แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า • ประสานงาน ระหว่าง บริษัทฯ กับร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุผลสำเร็จ • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าเป้าหมาย สามารถทำให้เจ้าของร้านค้ามีแรงจูงใจในการสต็อกสินค้า และช่วยเชียร์ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน • สังเกต และจดบันทึก ข้อมูลการขายต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า และ รายงานให้บริษัทฯรับทราบทุกเดือน หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด
Qualifications
  1. ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีทักษะการขาย
  4. มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
  5. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และองค์กร
  7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  8. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  9. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
  10. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณเมย์ เมธาวี ธาดาหิตะกุล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
Tel. : 065-513-1358
Email : thaibev_1306@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phuket
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer