JobThai
Nov 29, 2022

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ปฏิบัติงานที่ KT จ.ชลบุรี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการบำรุงรักษารถยนต์ขนส่งขนาดใหญ่ เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการบำรุงรักษาให้แก้พนักงานซ่อมบำรุง กำกับดูแลและะตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ติดตามตรวจสอบให้รถเทลเลอร์ทุกคันมีสายลงสินค้าทุกเส้น ได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนดพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติ่มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 4. ให้คำแนะนำวิธีการในการบำรุงรักษารถขนส่ง แท็งก์บรรจุ แผงท้ายด้านหน้าและด้านหลังของรถ รวมถึงระบบช่วงล่างของรถกึ่งพ่วงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างแท้งจริง 5. ติดตามให้มีการจัดทำประวัติ การจัดเก็บ และรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกคันอย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพพร้อมจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์งานเชิงป้อนกันและพัฒนาตามระบบคุณภาพ 6. ติดตามตรวจสอบและควบคุมให้พนักงานในแผนกซ่อมบำรุงปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท 7. จัดทำสรุปรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 8. จัดการประชุมภายในแผนกซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชี้แจงและ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 9. ประสานงานกับศูนย์บริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาการซ่อมซ่้ำ 10. ติดตาม ทวนสอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อรถขนส่ง แท็งก์บรรจุ แผงท้าย รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบทุกประเภทให้ได้รับการทดสอบ ตรวจสอบให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฏหมาย 11. เสนอให้มีการจัดทำทบทวนหรืออนุมัติการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ 12. บริหารงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบเสนอแนะให้มีการแก้ไขและป้องกันหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดแก่ผู้บังคับบัญชา 13. ส่งเสริมการคิดนวัตกรรมหรือจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 14. ควบคุมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศ ชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานงานซ่อมบำรุง 5-10 ปี ขึ้นไป งานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร /งานโครงการ / งานติดตั้งเครื่องจักร /ระบบสาธารณูปโภค ในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. มีความรู้เกี่ยวกับงานยานยนต์/รถยนต์
  5. มีทักษะซ่อมแซมและตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ได้
  6. หากจบสาขา ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณศุภกานต์ ศรีสะอาด
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 038-442-700 ต่อ 2764
อีเมล : gfpt_260@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-473-8383
สถานที่ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี)
Khlong Kio Ban Bueng Chon Buri
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้