JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 16, 2024

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้าปากเกร็ด)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1. วางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและขนส่งในการให้บริการรับเบิกจ่าย และกระจายสินค้าจนถึงมือลูกค้า ภายใต้มาตรการปฏิบัติงานการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 2. วางแผนกำลังพลให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 3. ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด 4. ควบคุมและตรวจสอบความพึงพอใจการให้บริการจากลูกค้า 5. ควบคุมให้สินค้าคงคลังมีปริมาณที่เพียงพอต่อการและมีปริมาณคงเหลือถูกต้องตามระบบบัญชี 6. จัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนกระบวนการทำงานรวมถึงจัดหาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน 7. ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงอาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 8. ตรวจสอบประเมิน ประชุมกับผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น ขนส่ง, วัสดุสำนักงาน, รปภ.,MHE, Pest Control 9. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม 10.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 11.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 12.วัดประเมินผล KPI ของพนักงาน 13.รวบรวมข้อมูล สรุป จัดทำสถิติเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 14.ร่วมดำเนินการ สนับสนุนโครงการขยายศูนย์กระจายสินค้า,การติดตั้งระบบ IT, พัฒนาด้านขนส่ง
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง, การจัดการโลจิสติกส์,การจัดการซัพพลายเชน
  2. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ในด้านคลังสินค้า และด้านขนส่ง
  3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ : Excel (VLOOKKUP, IF, PIVOT TABLE)/ Word / Power Point/BI/RPA
  4. มีทักษะด้านวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  5. สามารถทำงานได้ 6 วัน / สัปดาห์
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณพรรษา
Perfect Companion Group Co., Ltd.
Tel. : 097-356-6340
Email : perfectcomp_152@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
LINE ID: 0973566340
Location
อยู่ข้างหลังนิ่มเอ็กซเพรส
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer